ANBI
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen, Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Meer informatie over wat dit inhoudt vindt u op de website van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldc...


Wie we zijn:

Stichting Strijd Tegen Misbruik is een initiatief van ouders van een seksueel misbruikt kind. Marcel en Priscilla strijden tegen alle vormen van misbruik welke kinderen kunnen overkomen en maken zich bovendien ook sterk om ouders via de wet als slachtoffers te laten erkennen.


De ambities en doelstelling:

Primair willen wij ouders en hun kinderen behoeden voor pedoseksuelen en andere kwaadwillende welke de toekomst van u en uw kinderen ernstig kunnen schaden.

Wij doen dat op alle mogelijke manieren, zoals o.a. door het delen van onze ervaringen, en het deelnemen aan allerlei activiteiten in zowel Nederland als Duitsland. Hiermee proberen wij zoveel mogelijk aandacht te vestigen op het potentiƫle gevaar van misbruik. Op deze site kunt u de nodige voorbeelden van onze acties terug vinden.

Secundair, maar minstens zo belangrijk vinden wij de wetgeving met betrekking tot misbruik en de erkenning van slachtoffers. In de huidige wetgeving worden ouders namelijk niet erkent als slachtoffers en kunnen zij dientengevolge nergens een schadeclaim indienen. De ambitie is om de huidige wetgeving dusdanig te laten wijzigen dat er voor mogelijke toekomstige slachtoffers van misbruik wel een dergelijke mogelijkheid gaat ontstaan. Om dit te bereiken onderhouden wij contacten met politici in Den Haag welke werken aan de wijziging van de wetgeving.


De contactgegevens:

Correspondentieadres: 

Stichting Strijd Tegen Misbruik


Inschrijfadres KvK: 

KvK 63500957

Veldhaarweg 100 Enschede


Correspondentieadres:

Stichting Strijd Tegen Misbruik 
T.a.v. Marcel Jeninga
Jacobsonstr. 22
38723 Seesen 


De bestuurssamenstelling:

Het bestuur van Stichting Strijd Tegen Misbruik bestaat uit 4 bestuursleden.


Voorzitter: Marcel Jeninga

Medevoorzitter:

Bestuurslid en Penningmeester: Edward Smits (NL - DE)

Bestuurslid: Hans van Dijk (NL)

Bestuurslid: Sandra Smits (NL - DE)

Bestuurslid: Bettina Limburg (DE)


Grondlegger van Stichting Strijd Tegen Misbruik:

Marcel Jeninga

Priscilla Jeninga


Marcel en Priscilla ouders van een misbruikt kind en zijn ervaringsdeskundigen.


Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit.


Het beloningsbeleid:

Stichting Strijd Tegen Misbruik hanteert geen beloningsbeleid. De stichting moet bestaan van donaties, subsidies en onkostenvergoedingen.


ANBI status:

STM is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan STM volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Organisaties die de ANBI-status willen, moeten voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. De ANBI-status geeft donateurs, maar ook STM, een aantal fiscale voordelen.