Gezinsvoogd

  • iemand die door de rechter is aangewezen om toezicht te houden op een gezin, waarvan de ouders (nog) niet uit de ouderlijke macht zijn gezet
    gezinsvoogd: jeugdrecht – door de gezinsvoogdijinstelling benoemd persoon die een kind dat door de kinderrechter onder toezicht is gesteld of uit huis is geplaatst, onder zijn vleugels neemt. Het betreft kinderen wiens zedelijke of lichamelijke belangen of gezondheid worden bedreigd.
  • Van der H. vecht al jaren een ware vete uit met het vroegere Bureau Jeugdzorg, over de zeggenschap van zijn kinderen. Behalve voor het bedreigen van de wethouder stond hij terecht voor het verbaal aanvallen van de gezinsvoogd van zijn dochter.
  • Een psychiater heeft verklaard dat David voldoende wilsbekwaam is. Zijn wens om niet verder te worden behandeld, moet daarom worden gerespecteerd. De vader vindt dat deze conclusie nooit zomaar getrokken had mogen worden. Hij wil dat de rechter zogenaamde ‘vervangende toestemming voor behandeling’ verleent. Volgens de vader geeft zijn zoon wisselende signalen over zijn ziekte en zou hij vaak praten over ‘later’. De man vreest de invloed van zijn ex, die meer in alternatieve geneeswijzen ziet. De aangestelde gezinsvoogd sluit zich aan bij het oordeel van de psychiater en wil geen procedure voor vervangende toestemming starten.
  • De dochter van de ontslagen politiemedewerker stond onder toezicht van een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg. De directeur van de school van de dochter had in het verleden jeugdzorg ingeschakeld. In december 2014 is een gesprek dat de vrouw had op het kantoor van Bureau Jeugdzorg uit de hand gelopen.

Berichten

Slachtoffers van geweld in jeugdzorg

Slachtoffers van geweld in jeugdzorg ontevreden over aanpak regering

Gelderse slachtoffers van geweld in de jeugdzorg voelen zich in de kou gezet. De 5.000 euro die de regering sinds dit jaar uitkeert als erkenning voor het falen van het toezicht, voelt als een schijntje. En de verbeterplannen voor de jeugdzorg zijn te vrijblijvend.

Dominique Meijer (35) werd als baby bij een pleeggezin geplaatst waar ze tot haar zestiende seksueel werd misbruikt en mishandeld. Dat maakt haar een van de duizenden slachtoffers van geweld waar de commissie De Winter tussen 2015 en 2019 onderzoek naar deed. Lees meer