Pleegzorg

is het stelsel waarbij kinderen niet door hun eigen biologische ouders, maar door vervangende ouders verzorgd en opgevoed worden. In tegenstelling tot adoptiekinderen zijn pleegkinderen niet de wettelijke kinderen van de pleegouders.

Sommige vormen van pleegzorg zijn ook toegankelijk voor volwassenen.

Aanleiding

tot pleegzorg is dat de ouders door verschillende oorzaken (tijdelijk of langdurig) niet of niet voldoende in staat zijn om de kinderen de juiste zorg en aandacht te bieden. De kinderen kunnen dan door een officiële instantie bij een pleeggezin geplaatst worden. Ook komt het voor dat er in het netwerk (familie– of kennissenkring) van de ouders voor opvang gezorgd wordt.

Berichten

Slachtoffers van geweld in jeugdzorg

Slachtoffers van geweld in jeugdzorg ontevreden over aanpak regering

Gelderse slachtoffers van geweld in de jeugdzorg voelen zich in de kou gezet. De 5.000 euro die de regering sinds dit jaar uitkeert als erkenning voor het falen van het toezicht, voelt als een schijntje. En de verbeterplannen voor de jeugdzorg zijn te vrijblijvend.

Dominique Meijer (35) werd als baby bij een pleeggezin geplaatst waar ze tot haar zestiende seksueel werd misbruikt en mishandeld. Dat maakt haar een van de duizenden slachtoffers van geweld waar de commissie De Winter tussen 2015 en 2019 onderzoek naar deed. Lees meer