Seksueel misbruik

Seksueel misbruik is seksueel grensoverschrijdend gedrag waarbij misbruik wordt gemaakt van een leeftijds– of machtsverschil. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij seks tussen een volwassene met een kind, een leerkracht met een leerling of een hulpverlener met een cliënt. Seksueel misbruik van minderjarigen wordt kindermisbruik genoemd.

Ontucht

Een gerelateerde term is ontucht. Onder het begrip “ontuchtige handelingen” wordt verstaan handelingen met een seksuele strekking in strijd met de sociaal-ethische norm. Zo luidt bijvoorbeeld artikel 247 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht: “Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijk onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden of met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen pleegt of laatstgemelde tot het plegen of dulden van zodanige handelingen buiten echt met een derde verleidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.”

Normale consensuele seksuele contacten tussen jonge leeftijdsgenoten zijn geen ontuchtige handelingen en vallen hier dus niet onder.

Het voorontwerp Wet seksuele misdrijven schaft de juridische term ontucht af. In het nieuwe wetsartikel seksuele interactie met kinderen  wordt ontuchtige handelingen bijvoorbeeld vervangen door seksuele handelingen, met toevoeging van anders dan in het kader van een gelijkwaardige situatie tussen leeftijdsgenoten.

Zie verder Wikipedia

Berichten

Pedojagers die Rozenburger afpersten

240 dagen celstraf voor twee pedojagers die Rozenburger afpersten en ‘therapeutische kat’ lieten aanschaffen

Twee zelfbenoemde pedojagers (28 en 34) uit het Noord-Brabantse Gemert zijn door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een celstraf, een taakstraf en het betalen van een schadevergoeding voor het afpersen van meerdere mannen. Eén van hun slachtoffers was een 40-jarige Rozenburger die grote geldbedragen aan het stel moest betalen en zelfs een ‘therapeutische kat’ van 4000 euro moest aanschaffen.
Lees meer

Vrouwelijke pedofiel opgepakt

Arrestaties in zedenzaak Brabant: zeker zeven jonge meisjes misbruikt door vrouwelijke pedofiel

Zeker zeven meisjes, tussen de één en zes jaar oud, zijn misbruikt door een 52-jarige vrouw uit Limburg. Zij deed dit tijdens haar werk als oppasser in de regio Eindhoven. De vrouw is opgepakt, evenals een bevriende 58-jarige man. Lees meer

Pedohandboek bijna verboden

Pedohandboek bijna verboden

Vandaag was er een Commissiedebat Kindermisbruik en seksueel geweld en JA mensen er is een advies van de Raad van State.

Lees meer

Een litteken blijft, een Tattoo geeft mij de kracht om verder te strijden tegen kindermisbruik!

Een litteken blijft, een Tattoo geeft mij de kracht om verder te strijden tegen kindermisbruik!

Al heel lang wil ik een tattoo om de strijd die ik al jaren voer te bekrachtigen, na wat zoekwerk via Google kwam ik Left Hand Path Tattoo te Hannover tegen welke goede recensies had. Ik heb gelijk een mail verzonden met de voorbeeld tattoo wat ik graag wilde laten zetten. Lees meer

Noodklok voor zedenzaken

Wij luiden de noodklok voor zedenzaken

In 2009 hebben wij aandacht gezocht voor plankzaken en hier zijn Kamervragen over gesteld, er zijn wel wat zaken opgepakt en dat zien wij terug in de uitspraken bij Rechtsspraak. Maar anno 2021 moeten slachtoffers van zedenzaken nog steeds wachten totdat ze een baard hebben en is er een ontmoedigingsbeleid. Veel slachtoffers krijgen van de politie te horen dat het een lang en zwaar traject is en er maar 14 dagen over moeten nadenken. Dit is natuurlijk belachelijk voor woorden, dat men zo omgaat met slachtoffers. Een ontmoedigingsbeleid hanteren bij slachtoffers om aangifte te doen, omdat het traject langdurig zou zijn. Lees meer

Portfolio Items