Het voortbestaan van onze Stichting Strijd Tegen Misbruik is mede afhankelijk van uw giften!. 
Samen kunnen we ons sterk maken voor alle die slachtoffers zijn van seksueel misbruik die wij ondersteunen en met STM Pakketjes aanbieden aan instellingen en ziekenhuizen

Wilt u ons helpen door een (klein) bedrag maandelijks of eenmalig over te maken naar: IBAN: NL08 RABO 0304 6865 14


Alvast bedankt voor u donatie!.

Stichting Strijd Tegen Misbruik Sponsoren waar wij mee samen werken     * Alle teksten zijn het intellectuele eigendom van de Stichting Strijd Tegen Misbruik tenzij anders aangegeven. 

Citeren en linken geen bezwaar – overname van halve of hele blogs niet zonder onze voorafgaande toestemming. 

Stichting Strijd Tegen Misbruik is niet aansprakelijk voor de inhoud van reacties die door derden worden geplaatst.